EARRINGS(52)
NECKLACE(62)
BRACELET(39)
RING(27)
WATCH(24)
SET(13)
   
 
 
Frequency (gold,silver,rose)
9,000(기본가)
 
 
 
Bird On Tree (gold,silver)
12,000(기본가)
 
 
 
Modern Pearl Necklace and Bracelet (black,clear)
8,000(기본가)
 
 
 
Arpels Earrings & Necklace (colour,clear)
8,000(기본가)
 
 
 
 
flower line
10,000(기본가)
 
 
 
Lizzard earrings & necklace
6,000(기본가)
 
 
 
Gold Bird
6,000(기본가)
 
 
 
Le petit prince (2type)
7,000(기본가)
 
 
 
 
Queen's coin (2colour)
9,000(기본가)
 
 
 
LOVE
9,000(기본가)
 
 
 
peace parade(2colour)
7,000(기본가)
 
 
 
pack man
10,000(기본가)
 
 
 
 
Bambi Ring & Earrings (gold,silver)
7,000(기본가)